Reclame komt van het Latijnse woord ‘Clamare’, dat schreeuwen betekent.

Vroeger was schreeuwen de beste manier om duidelijk te maken wat er te koop was. Gelukkig zijn er nu vele andere manieren om een grote groep mensen te bereiken.
Breed Design kan dit voor u ontwerpen, maken en distribueren.